Σχετικά με την Everypay

Η Εverypay ανήκει στο χώρο των “paytechs”, όπου καθημερινά αναπτύσσει τεχνολογικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των πληρωμών. Ταυτόχρονα, προσφέρει το κατάλληλο συμβουλευτικό υπόβαθρο για την online ανάπτυξη τόσο μεγάλων επιχειρήσεων όσο και των start-ups.

Η EveryPay είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών πλήρως αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. To Payment Gateway (PGW) της EveryPay είναι το πιο προηγμένο σύστημα στην Ελλάδα και ένα από τα ταχύτερα στην Ευρώπη.

Συμμετέχουμε σε μεγάλο βαθμό στην ανοικτή κοινότητα της τεχνολογίας των πληρωμών, με ένα πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών κι ενημερωτικών ενοτήτων για τη διευκόλυνση γρήγορων, αξιόπιστων και ασφαλών συνδέσεων, που χρησιμεύουν ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και ιδεών.

Σήμερα εξυπηρετούμε περισσότερες από 700 επιχειρήσεις, αλλά λόγω της φύσης τους (εξυπηρετούμε τις κορυφαίες πλατφόρμες εστίασης και Marketplaces). Οι διακομιστές μας διεκπεραιώνουν χιλιάδες συναλλαγές την ημέρα, πραγματοποιώντας πληρωμές σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.

Είμαστε ο μόνος e-commerce acquiring provider που προσφέρει τις υπηρεσίες του ως “White label” στο ελληνικό τραπεζικό οικοσύστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Έρευνα και ανάπτυξη

Κάθε εφαρμογή πληρωμών εντάσσεται σε μια σειρά προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικής αιχμής, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μας διαφοροποιεί σημαντικά από τον ανταγωνισμό. Ως PayTech, επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε έξυπνες εφαρμογές που στοχεύουν στο να κάνουν τις πληρωμές ευκολότερες και ασφαλέστερες για όλους, όπως:

1. Έξυπνη εκπαίδευση: Η πρώτη λύση στο παγκόσμιο ολοκληρωμένο σχολικό σύστημα που συνδυάζει πληρωμές και παρακολούθηση (cashless οικοσύστημα, παρακολούθηση στόλου, γρήγορο check-in και check-out, διαχείριση βιβλιοθήκης κλπ.)

2. Έξυπνος τουρισμός: Εύκολη πρόσβαση και πληρωμή στο σύστημα για all-inclusive μονάδες.

3. Smart Energy: Σύστημα άμεσων πληρωμών ενσωματωμένο στα συστήματα του Διαδικτύου για τις πληρωμές των υπηρεσιών ενέργειας (έξυπνα οικοσυστήματα πόλεων).