ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ EVERYPAY

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Αν πάντα ήθελες να πειραματιστείς και να αναπτύξεις τις ικανότητές σου στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο, η EveryPay είναι το μέρος που πρέπει να είσαι.

Η EveryPay αναπτύσσει υποδομές πληρωμών και παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για να βοηθήσει τόσο τις μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και τους παγκόσμιους ηγέτες σε κάθε τομέα να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, να βρουν νέους τρόπους αποδοχής πληρωμών και να αναπτύξουν έξυπνα προϊόντα στη νέα εποχή της online επανάστασης.

Ο ρόλος μας είναι εξαιρετικά σοβαρός, αλλά ταυτόχρονα παραμένουμε ανοικτοί σε νέες ιδέες, νέες τεχνικές και νέα επιχειρηματικά πνεύματα.

Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την καινοτομία και την αριστεία όπως εμείς !

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνήστε τώρα.

ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Ανοικτές θέσεις

IT Department

Περιγραφή

We are looking for a talented Senior PHP developer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users. You will be a part of a creative team that is responsible for all aspects of the ongoing software development from the initial specification, through to developing, testing and launching. As a member of our development team, you’ll work on an advanced PHP codebase, helping us further expand our industry-leading financial solutions and build new innovative ones.

Responsibilities
– Write “clean”, well-designed, testable PHP code
– Design and lead our web payment strategy
– Solve complex performance problems and architectural challenges
– Contribute in all phases of the development lifecycle

Requirements
– 5+ years of experience writing PHP
– Strong knowledge of PHP web frameworks, such as Zend or Symfony
– Understanding the fully synchronous behavior of PHP
– Strong experience writing tests using PHPUnit
– Good understanding of REST APIs and the web in general
– Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
– Familiarity with Continuous Integration tools (Jenkins, Travis CI)
– Understanding fundamental design principles behind a scalable application
– Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
– Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
– Completed military obligations (for male candidates)

The following will be greatly appreciated, while accepting that you can be an absolutely great developer without fulfilling them. So go ahead and apply, even if the following aren’t applicable:
– Have a few weekend side-projects up on GitHub/Bitbucket
– Have contributed to an open source project

Benefits
– Competitive compensation packages, depending on candidate’s profile and experience
– Flexible working times
– Trainings, workshops
– Flat hierarchies
– A vibrant working environment

So, if the above looks appealing to you, drop your CV at careers@everypay.gr, or if you are confident enough, just send us your Github/Bitbucket account.

Περιγραφή

We are looking for an expert JavaScript developer who is highly skilled with Vue.js. Your primary focus will be developing user-facing web applications and components. You’ll implement them with the Vue.js framework, following generally accepted practices and workflows. You will ensure that you produce robust, secure, modular, and maintainable code. You will coordinate with other team members, including back-end developers and UX/UI designers. Your commitment to team collaboration, perfect communication, and a quality product is crucial.

Responsibilities

 • Develop new user-facing features
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Optimize application for maximum speed and scalability
 • Assure that all user input is validated before submitting to back-end
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements

 • Highly proficient with the JavaScript language and its modern ES6+ syntax and features
 • Highly proficient with Vue.js framework and its core principles such as components, reactivity, and the virtual DOM
 • Familiarity with the Vue.js ecosystem, including Vue CLI, Vuex, Vue Router, and Nuxt.js
 • Good understanding of HTML5 and CSS3
 • Understanding of server-side rendering and its benefits and use cases
 • Knowledge of functional programming and object-oriented programming paradigms
 • Ability to write efficient, secure, well-documented, and clean JavaScript code
 • Familiarity with automated JavaScript testing, specifically testing frameworks such as Jest or Mocha
 • Proficiency with modern development tools, like Babel, Webpack, and Git
 • Experience with both consuming and designing RESTful APIs

The following will be greatly appreciated, while accepting that you can be an absolutely great developer without fulfilling them. So go ahead and apply, even if the following aren’t applicable:
– Have a few weekend side-projects up on GitHub/Bitbucket
– Have contributed to an open source project

Benefits
– Competitive compensation packages, depending on candidate’s profile and experience
– Flexible working times
– Trainings, workshops
– Flat hierarchies
– A vibrant working environment

So, if the above looks appealing to you, drop your CV at careers@everypay.gr, or if you are confident enough, just send us your Github/Bitbucket account.