Δοκιμές και έλεγχος ορθότητας


Τι πρέπει να δοκιμάσετε στην εφαρμογή σας

Όταν χρησιμοποιείτε το everypay.js πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω:
  • Οι τιμές των πεδίων που βρίσκονται στη φόρμα πληρωμής "περνιούνται" σωστά στην μέθοδο createToken
  • Σύμφωνα με την απάντηση που λαμβάνετε από την createToken, εκτελούνται οι επιθυμητές λειτουργίες (ανακατεύθυνση ή προβολή του σφάλματος)
  • Από τη φόρμα της κάρτας, μόνο το πεδίο token "ποστάρεται" στην επόμενη σελίδα σας
  • Τα υπόλοιπα στοιχεία (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και CVV) δεν μεταδίδονται πουθενά

Στον web server της εφαρμογής σας, ελέγξτε τα παρακάτω:
  • Όλες οι τιμές που λαμβάνετε στις σελίδες επεξεργασίας (π.χ. yourshop.com/payment-step2) είναι οι επιθυμητές και αναμενόμενες
  • Οι διάφορες περιπτώσεις των λαθών χειρίζονται αναλόγως από την εφαρμογή σας

Αριθμοί καρτών για δοκιμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους παρακάτω αριθμούς καρτών για να εκτελέσετε δοκιμαστικά σενάρια συναλλαγών

Αριθμός κάρτας Τύπος κάρτας Χρήση
4888137257116730 Visa Προκαθορισμένα σενάρια
4916915111701144 Visa Προκαθορισμένα σενάρια
4853451426120387 Visa Προκαθορισμένα σενάρια
5206140271967502 MasterCard Προκαθορισμένα σενάρια
5217925525906273 MasterCard Επιτυχής συναλλαγή
4556390755719395 Visa Επιτυχής συναλλαγή
4908440000000003 Visa Επιτυχής συναλλαγή με δόσεις

Παρακάτω αναλύονται τα σενάρια με κάρτες που επιστρέφουν συγκεκριμένα λάθη ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά της εφαρμογής σας σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ενέργεια δημιουργίας πληρωμής

Αριθμός κάρτας Status Κωδικός Περιγραφή
4888137257116730 500 99999 Unexpected error
4853451426120387 502 40013 Payment failed in remote gateway
4916915111701144 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής πληρωμή η οποία σε περίπτωση refund θα αποτύχει με κωδικό λάθους 502.
5206140271967502 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής πληρωμή η οποία σε περίπτωση επιστροφής (refund) θα αποτύχει με κωδικό λάθους 500.
Οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κάρτα 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής πληρωμή.

Ενέργεια προέγκρισης πληρωμής

Αριθμός κάρτας Status Κωδικός Περιγραφή
4888137257116730 500 99999 Unexpected error
4853451426120387 502 40013 Payment failed in remote gateway
4916915111701144 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής προέγκριση η οποία σε περίπτωση δέσμευσης (capture) θα αποτύχει με κωδικό λάθους 502.
5206140271967502 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής προέγκριση η οποία σε περίπτωση δέσμευσης (capture) θα αποτύχει με κωδικό λάθους 500.
Οποιαδήποτε άλλη έγκυρη κάρτα 200   Θα δημιουργήσει μια επιτυχής προέγκριση πληρωμής.

Έλεγχος περιπτώσεων

Μερικές από τις πιο κοινές περιπτώσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι οι εξής:

Σφάλμα Πώς να το αναπαράγετε
Λάθος αριθμός κάρτας δοκιμάστε την κάρτα 4242424242424241
Μη αποδεκτός μήνας δοκιμάστε στο πεδίο του μήνα τον αριθμό 15
Μη αποδεκτή ημερομηνία λήξης δοκιμάστε την ημερομηνία 12/2001
Αποτυχία ελέγχου CVV Χρησιμοποιήστε τον αριθμό 12 στο πεδίο CVV

Όλες οι περιπτώσεις και οι κωδικοί σφαλμάτων βρίσκονται εδώ.